Que es Finpp?

Finpp es una plataforma de portals amb marca blanca

Vol fer un portal immobiliari? de compra-venda de vehicles? d'anuncis classificats? de treball? de contactes? d'alguna altra cosa?

Nosaltres l'hi oferim la solució.

Finpp l'hi permet montar facilment el seu portal amb una formula de marca blanca.

Nosaltres fem tota la personalització de logo, colors, tipus de productes, zona geogràfica, etc.

Portals que utilitzen la plataforma finpp.com

A Andorra:

A Espanya:

A Monaco:

Webs que utilitzen la plataform finpp.com

Sector automòbil:

Sector immobiliari:

Tarifes portals

El producte es compartit, es a dir si monta un portal immobiliaria Espanya, al posarlo online ja disposaría de tota la base de dades de propietats disponible en aquell territori a la base de dades de finpp.

Servei base


Alta servei base: 300€ +i
Inclou personalització de la marca blanca.

Abonament mensual servei base: 190€ +i

Comissions


Publicació gratuita: 0€
Publicació de pagament: 60% Client / 40% COMUNICANT, S.L.

Banners publicitaris: 70% Client / 30% COMUNICANT, S.L.

Abonament segons territori i producte


Preus a sumar a l'abonament mensual base

Tarifes finpp no contractuals, son preus orientatius que poden variar segons oferta i demanda. Preus sense impostos.
Territori / Tipus producte Automòbils Immobiliari Motos Anuncis de treball Producte especific Altres A mida
Andorra +1.500€ +1.200€ +300€ +200€ +175€ +400€ Consultar
Catalunya +300€ +300€ +300€ +300€ +300€ +300€ +300€
Espanya +500€ +500€ +500€ +500€ +500€ +500€ +500€
Altres Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar

* Segons disponibilitat es pot contractar un mercat i tipus de producte en exclusiva amb un sobrepreu a negociar.

* Consultar per altres opcions o formules